ข้าวซอย

“ข้าวซอย” เชียงรายถือเป็นอาหารจากตำนานแห่งวิถีความเป็นอยู่ของคนจีนมุสลิม จีนยูนนานที่เดินทางเข้า
มาค้าขายและอพยพเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเริ่มจากจังหวัดชายแดนใกล้ประเทศจีน
ก็คือ เชียงราย และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน

“ข้าวซอย” จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่อาหารเหนือโดยแท้จริง เพราะอาหารเหนือไม่นิยมใส่กระทิ เมืองสิบสองปันนาของจีนยังคงหาทานได้อยู่ เส้นข้าวซอยทำมาจากแป้งเป็นแผ่นก่อน แล้วก็เอามาซอยเป็นเส้นๆเลยเรียกว่าเส้นซอยหรือ “ข้าวซอย” นั่นเอง การทำน้ำ “ข้าวซอย” สูตรดั้งเดิมโบราณของชาวจีนมุสลิมไม่ได้ใส่กะทิบางคนเรียกว่า “ข้าวซอยน้ำใส”